Mikrobiologická laboratoř » Seznam vyšetření

Seznam vyšetření

Diagnostický rozsah laboratoře zahrnuje metody jak přímé, tak nepřímé detekce.

V bakteriologii využíváme zejména přímého průkazu agens, jenž zahrnuje mikroskopii, kultivaci, identifikaci fenotypovými metodami, detekci antigenu imunochemickými testy a v opodstatněných případech kvalitativní stanovení antibiogramu.

U obtížně kultivovatelných a nekultivovatelných bakteriálních agens, virů a parazitů provádíme nepřímý sérologický průkaz protilátek. Zde využíváme metod enzymatické imunoassaye, chemiluminiscenční analýzy a western blot pro konfirmaci.

 

Fotogalerie

thmb-img4290-1.jpg
thmb-img4292-2.jpg
thmb-img4293-3.jpg
thmb-img4300-4.jpg
thmb-img4301-5.jpg
thmb-img4305-8.jpg
thmb-img4296-9.jpg