Mikrobiologická laboratoř » Poskytované služby

Poskytované služby

Mikrobiologická laboratoř zdarma poskytuje a zajišťuje následující servis:

Odběrové transportní soupravy

Odběry klinického materiálu

Žádanky o laboratorní vyšetření

Svoz klinického materiálu

Zajišťujeme svoz materiálu ve spádové oblasti okresu Nymburk. Pro poskytnutí konkrétních informací o svozových trasách a časech kontaktujte prosím laboratoř na tel: 325 512 984-5

Doručení výsledků vyšetření v tištěné formě

Na vyžádání je možné zasílat laboratorní výsledky kromě tištěné formy i elektronicky.

Konzultační služby

Poskytujeme telefonické konzultace a interpretace laboratorních nálezů a poradenství o antibiotické terapii.

Hlášení nálezu závažných patogenů

Extrémní výsledky telefonicky hlásíme lékaři v nejkratším možném termínu od potvrzení výsledku.